För den som bedriver ett lantbruk – fundera på solenergi

Intresset för fossilfria källor är stort. De energikällor som drivs av fossila bränslen påverkar klimatet på ett negativt sätt. I Sverige så kommer cirka 75 % av energin från vattenkraft och kärnkraft.

De resterande 25 % av energin kommer från bland annat vindkraft och kraftvärme. I jämförelse med andra länder så har Sverige en liten andel av energi som kommer från fossilfria källor.

Stor ökning av solcellsanläggningar

Men intresset för fossilfria energikällor ökar. Både privatpersoner och företag väljer att i allt större utsträckning anlägga solcellsanläggningar.

Enligt prognoser kommer det att anläggas många nya solcellsanläggningar inom något år. Effekterna av dessa anläggningar kommer att motsvara energin från en kärnkraftsrektor.

Om du är privatperson och driver ett lantbruk så har du fastigheter som lämpar sig väl för solceller. Stora tak med solceller ger mycket energi. 

Även om det kostar en del att anlägga solceller så brukar investeringen snabbt betala sig. Redan efter två till tre år så har du sparat in dina utgifter eftersom du har sluppit att köpa energi. Skulle du få energi över så kan du dessutom sälja energin vidare.

september 7, 2022