Grunden lägger grunden

Om du är fastighetsägare vet du att det är mycket jobb att sköta om ett hem. Det är inte bara levnadsytan som ska vara snygg och välmående. Även husgrunden måste må bra. När denna inte får uppmärksamhet kan det få förödande konsekvenser för husets framtid. Husgrunden lägger grunden för en välmående bostad!

Varför ska du dränera?

Ett hus som står på ”vanlig” mark kommer naturligt i kontakt med de grundvattennivåer som förekommer i jorden. Att vatten och fukt ska komma i kontakt med vår bostad är givetvis inte bra och något som således ska undvikas. För att göra detta grävs diken runt huset som ska motverka att vatten och fukt tränger in.

Kontrollera mera

Du kanske tror att en dränering är ett engångsjobb som inte behöver ses över därefter. Även om detta hade varit underbart så är det tyvärr inte hela sanningen. Efter 25–30 år är det dags att se över husgrundens status. Du kan exempelvis mäta fuktigheten i källaren, samt kontrollera eventuella vattenintrång efter en regnig dag.

Inget jobb för husägaren – inte ens den händige

Du behöver däremot anlita någon för att kontrollera husets dränering på en professionell nivå. Nu är det dags att läsa mer genom att klicka här – ditt hus förtjänar uppmärksamhet!

november 19, 2021