Planer på att ta ner några träd i sommar

Har du planer på att rensa upp i trädgården och ta ner några träd i sommar? Då finns det några saker som är bra att tänka på. Bryter du mot det uppsatta regelverket väntar i värsta fall dryga böter.

Ok att fälla eller inte

De flesta markägare utgår säkert ifrån att det går bra att göra vilka förändringar som helst på den egna tomten. Så är dock inte fallet. Om du har rätt att ta ner några träd eller inte påverkas av flera faktorer. Ligger tomten inom detaljplanerat område, till exempel ett villaområde, måste du först kolla med din kommun vilka regler som gäller.

Boka en trädfällare

När du har säkerställt att dina träd inte faller under regleringen av naturminnesmärkta träd eller särskilt skyddsvärda träd kan det vara dags att boka en professionell trädfällare, kolla denna sajt i så fall. Om du funderar över att fälla dina träd själv så bör du vidta en hel del försiktighetsåtgärder innan du sätter igång. Bland annat måste du beräkna hur stort eller högt trädet är och om du har rätt teknik och verktyg tillgängliga. Du måste säkerställa att du kan ta ner trädet på ett sätt som inte innebär risk för andra, till exempel grannar.

april 7, 2023