Underhåll och skötsel av äldre fastighet

Som med det mesta så kan det finnas behov av underhåll och skötsel av äldre fastighet. Betydligt mer än om man har en nyproducerad bostad. Allt efter åren går så tillkommer det saker som kan hända. Allt slits mer eller mindre och vissa saker behöver mer översyn än andra.

Tillsyn av äldre hus

Med ett äldre hus så kan det vara viktigt att kolla så att vatten och avlopp är av den kvalitén man kräver. Tillsyn genom företag som Allmänna Rörjouren gör att man säkerställer både att avlopp fungerar som det ska och att man har den vattenkvalité och mängd som man behöver. Genom att filma avloppet så kan man säkerställa om det behöver åtgärdas eller inte. behövs åtgärd av något slag så rekommenderar Rörjour vad som behöver åtgärdas. I värsta fall så kan det bli att allt måste bytas ut, alternativ så kan det gå att renovera på något sätt.

Årliga kontroller

Ta för vana att någon gång under året kontrollera saker med ditt hus. Skapa en checklista på saker som behöver inspekteras. Förutom vatten och avlopp så kan värmekälla vara en ska som årligen behöver en översyn. Rengöring och kontroll av olika system som är viktiga för huset. värmer eller kylsystem men också fläktsystem behöver kontrolleras. Det är viktigt att man prickar av allt eftersom och gör en notering när kontrollen gjordes och hur det såg ut. Då vet man till nästa år om det ser annorlunda ut. Det går också att ta bilder med sin mobil för att se och minnas hur det såg ut.

maj 22, 2019