Vad som blir annorlunda vid andra graviditeten

Att skaffa barn för första gången är för många lika delar spännande och skrämmande. Det är knappast ovanligt att känna tvivel och oroa sig en massa genom stora delar av graviditeten. Men när man väl har fått ett barn och beslutar sig att skaffa sig ett till kan man ofta upptäcka en hel del skillnader.

Mindre upplevd stress

I de flesta fall, så länge inget är påtagligt fel, kommer man i regel vara mindre stressad under sin andra graviditet. Oavsett om man läser på sig första gången och vet intellektuellt vad som kommer att hända i olika skeden av graviditeten är det inte samma sak som att genomleva det själv. Nu när man har gjort allt en gång tidigare känner man sig säkrare i praktiskt taget allt.

Bättre förberedd för allt

Man kommer också veta vad kroppen kommer behöva under varje trimester och kan bättre förbereda för olika saker och ting. Ofta kan det kännas så säkert att man kan ge sig ut och skaffa både det ena och det andra ett bra tag i förväg.

Snabbare förlossning

För många kvinnor är det första förlossningen som är jobbigast och tar längst tid. Två faktorer som är väldigt tätt sammankopplade. Men vid andra barnet och vidare upplever de flesta att det går snabbare. Det kanske inte kommer vara en markant skillnad för samtliga, men en del kan till och med uppleva det man ibland kallar för en störtförlossning.

”Ingen graviditet är den andra lik”

Även om man har ganska kort mellan sin första och sin andra graviditet och därför åldrats väldigt lite och har i stort sett samma kropp, kan man ändå inte förvänta sig att få exakt samma upplevelse. Att ingen graviditet är den andra lik är säkert något de flesta har hört många gånger. Men är inte begränsat till upplevelsen två olika kvinnor har utan kan även vara fallet mellan en kvinnas graviditeter.

augusti 20, 2019