Bygga ett attefallshus på tomten

Varje år är det många villaägare som av en eller annan anledning bygger upp ett attefallshus på tomten. Men innan man ger sig in på detta projekt är det viktigt att veta vad det är som gäller.

Till att börja är det värt att veta att ett attefallshus är inte samma sak som en friggebod. Attefallshuset kan byggas större och får användas både som fritids- och permanentbostad och kan därför byggas med funktioner som kök, badrum och allt annat som gäller för en bostad med året-rund-standard.

Mer specifikt för attefallshus får det vara upp till 25 kvm yta på tomten och vara upp till fyra meter högt upp till taknocken. Man kan bygga flera attefallshus om man vill, bara så länge den totala ytan på tomten av dessa hus inte överskrider 25 kvm.

Normalt sett behöver man bar göra en bygganmälan för att få bygga ett attefallshus. Men om man bor i ett område som anses vara en värdefull miljö kan ytterligare begränsningar förekomma och man kan behöva ansöka om bygglov. Vill man bygga inom 100 meter från hav, sjö eller vattendrag krävs tillstånd enligt miljöbalken.

Det enklaste sättet att bygga ett attefallshus är i regel att köpa en producerad byggsats och själv sätta ihop den. Har man dock speciella idéer på hur huset ska se ut eller om det ska fylla en särskild funktion kanske man får bättre resultat av att planera bygget själv från grunden.

Som sagt kan ett attefallshus vara en sorts komplementbostad, men det kan även vara andra sorters byggnader. Andra saker man kan bygga under reglerna för attefallshus inkluderar.

  • Bastu
  • Förråd
  • Växthus
  • Garage
  • Båtstuga
  • Uthus

Attefallshusen är därmed väldigt mångsidiga byggnader och kan fylla väldigt olika funktion från hem till hem.

juli 1, 2019