Gemensam eller ensam vårdnad vid skilsmässa?

En skilsmässa berör många, framförallt om det finns barn i familjen. När en eller båda föräldrar ansöker om skilsmässa och det finns barn under 16 år i familjen så gäller en sex månaders betänketid innan skilsmässan kan gå igenom.

Gemensam eller ensam vårdnad

Frågan om gemensam eller ensam vårdnad för ett barn beror bland annat på just er familjs situation. Det blir automatiskt gemensam, eller delad, vårdnad om ingen av föräldrarna yttrar något annat vid en skilsmässa. Idag kräver det ganska mycket för att en ansökan om ensam vårdnad ska gå igenom. Det finns mer information online om ämnet som du gärna kan läsa.

När gäller ensam vårdnad?

Vid en vårdnadstvist där båda föräldrarna inte kan samarbeta vad gäller boende, umgänge och ekonomi kan det vara för barnets bästa att endast ha en vårdnadshavare. Detsamma gäller om det finns missbruk, kriminalitet eller psykisk ohälsa inblandat. I en tvist ser domstolen alltid till barnets bästa, vilket givetvis kan vara olika från fall till fall.

Hur ansöka om ensam vårdnad?

Om du av någon anledning vill ha ensam vårdnad av ditt barn så vänder du dig i första hand till Familjerätten i din hemkommun där ni får samtala och försöka komma överens. Hjälper inte det så kan du istället ta ärendet vidare till domstol med hjälp av en bra advokat.

november 8, 2022