Vad innebär familjerätt och hur kan du få hjälp vid problem

Någon gång i livet stöter nästan alla på problem som kräver en rättslig lösning. Det kan då vara skönt att veta var du ska vända dig. Om du har ett problem som rör dig och/eller din familj, så är det troligtvis ett problem som vänder sig till familjerätten.

Familjerätt

Begreppet familjerätt är otroligt brett och innefattar många saker som rör familjer. Det som bland annat ingår i familjerätten är frågor som rör samboende, äktenskap, arvsrätt och förhållandet mellan ett barn och deras föräldrar. Familjerätten innehåller även regler som rör förvaltare och gode män.

Inom familjerätten hittar du ett antal olika lagar som exempelvis sambolagen, lagen om personnamn och föräldrabalken. Sambolagen reglerar bland annat vad varje person i ett samboförhållande har rätt till om förhållandet skulle upphöra. Lagen om personnamn reglerar ändringar och förvärv av personnamn. Det gäller exempelvis när du gifter dig och vill byta efternamn.

Föräldrabalken däremot reglerar allt som har att göra med föräldraskap och barn. I föräldrabalken finns regleringar över exempelvis fastställandet av faderskap och hur en adoption ska gå till, samt vilka som får adoptera.

Här finns det mer att titta på som rör familjerätten.

november 16, 2022