Husköp och undersökningsplikten

Att köpa ett hus är inget man ska göra utan en hel del eftertanke och efterforskning. En av de viktigaste aspekterna av att vara köpare är undersökningsplikten. Detta är något vi alla bör ta på största möjliga ansvar.

Undersökningsplikten är något som täcks av Jordbalken och man hänvisar huvudsakligen till kapitel 4 paragraf 19. Denna del av lagen säger att köparen har som plikt att fastställa att fastigheten stämmer överens med det som säljaren och köparen har avtalat om.

Säljaren är endast ansvarig för fel som inte kunde upptäckas vid en grundlig inspektion av huset. Detta är vad man kallar för dola fel. Det är dock värt att läsa på sig vad som kan och inte kan räknas in i detta. Om felet exempelvis kunde förväntas med tanke på husets skick eller ålder kommer det inte bedömas vara ett dolt fel. Upp tio år efter köpet räknas säljaren normalt sett som ansvarig för dolda fel.

Om man som köpare själv lägger märke till ett problem som fuktfläckar på strukturer, dålig luft i ett rum eller liknande blir undersökningsplikten mer krävande. Vid en sådan situation anses man nämligen skyldig att ta reda på omfattningen av problemet och den underliggande orsaken. Kan man inte säkert säga detta själv är man vidare skyldig att anlita någon som har expertisen att svara på dessa frågor.

Allt det ovanstående är anledning till varför man uppmanas anlita någon för att besikta fastigheten innan köpet som en del av undersökningsplikten. Om ett dolt fel framkommer efter köpet genomförts har man betydligt bättre underlag att, vid en eventuell tvist, kunna yrka på att man fullgjort sin undersökningsplikt.

november 5, 2019