Att tänka på när man bygger ut huset

En utbyggnad av huset kommer mest troligt att vara ganska dyrt. Men samtidigt kan det också betyda en värdeökning när det görs korrekt. Vanligaste anledningen att bygga ut är trots allt en brist på utrymme i huset och en utbyggnad kan under vissa omständigheter vara mer genomförbart än att hitta en ny bostad.

Först måste man tänka på vilken typ av utbyggnad man ska satsa på. Man kan till exempel:

  • Bygga en våning till
  • Förlänga huset i ena änden
  • Bygga till en huskropp i vinkel med resten av huset
  • Bygga en frontespis på övervåningen
  • Bygga en helt separat byggnad vid sidan av huset och sammanlänka de båda.
  • Bygga in en altan, farstu eller uteplats vid sidan av huset.

Beroende på huset och tomten kan en av dessa vara bättre andra. Att utgå från sina egna förutsättningar är något man alltid måste se till att göra. Annars riskerar man att välja en lösning som är mycket svårare att genomföra.

Att göra en omfattande utbyggnad kan liknas vid att bygga ett helt nytt hus, men på mindre skala förstås. Av denna anledning är det klokt att ta kontakt med en arkitekt och få deras åsikt om det planerade utbygget.

juni 18, 2019